Vi selger, monterer, utfører service, reparasjoner og vedlikehold på industriporter og lastesystemer i Østlandsområdet.

Vi selger, monterer,utfører service,reparasjoner ogvedlikehold påindustriporter oglastesystemer iØstlandsområdet.

RASKERE. TRYGGERE. MILJØVENNLIG.

En hurtigport bruker noen få sekunder på å åpne og lukke igjen. Dette gjør at varmetapet når porten er åpen blir minimalt. Miljøgevinsten er stor og det er bra for økonomien. Du kan lett redusere utslipp med inntil 30 tonn CO2 eller 100.000 kWh i året. Snakk med oss så kan vi fortelle deg om flere fordelermed hurtigporter.

RASKERE.TRYGGERE.MILJØVENNLIG.

En hurtigport bruker noen få sekunder på å åpne og lukke igjen. Dette gjør at varmetapet når porten er åpen blir minimalt. Miljøgevinsten er stor og det er bra for økonomien. Du kan lett redusere utslipp med inntil 30 tonn CO2 eller 100.000 kWh i året. Snakk med oss så kan vi fortelle deg om flere fordelermed hurtigporter.

INDUSTRI

Port Innlandet AS leverer årlig cirka 300 enheter innenfor et bredt spekter av porter og lastesystmer hovedsaklig til næringsvirksomheter. Vi importerer høykvalitetsporter, utstyr og deler fra produsenter i Nord-Europa. All montasje og ferdigstillelse skjer hos kunden.

Leddheiseporter – egner seg til lager/logistikklokaler, bilservice/ -verksteder og for produksjons- og landbruksvirksomheter.

Lastesystemer – fastmonterte sluser og lesseramper på lagerbygg, fungerer som «bro» for trucker ved av- og pålessing.

Hurtigporter – porter som åpnes/lukkes 4m/sek beregnet på høy bruksfrekvens f.eks ved krav til klimaskille, for soner med høyere k-verdier som f.eks nattporter/anlegg som står stille.

Fryseriporter – anvendes ved høye krav til temperaturvariasjoner.

Branngardiner – en slags rulleport som monteres der det stilles spesifikke brann- eller røykkrav for å sikre større åpninger i en celle, seksjonerings- og yttervegg.

Områdesikring – manuelle bommer og/eller automatiserte og radio-, mobiltelefon- og senderstyrte grinder/passasjer. Anvendes for sikring av f.eks veier, parkeringsplasser og bolig- og industriområder.

Foldeporter – spesielt egnet for landbruk og industri.

Dukporter – spesialport i størrelser fra 2 til 20 meter. Brukes ved store åpninger, f.eks i skogbruk, tungindustri, hangarer.

Villaporter – utført i metall med ulike fronter. Vedlikeholdsfrie.

Rulle- og fastgitter – egnet som tjuverisikring av forretningsvinduer og porter.

PRIVAT

Garasjeporter

Vi leverer vedlikholdsfrie garasjeporter fra Lindab og Novoferm.

24T-SERVICE

For oss er det viktig at kundene våre får den kvaliteten de forventer, opplever oss som effektive, at vi leverer produkter og tjenester til riktige priser – og at vi yter topp service...

Vi graderer vår service på tre nivåer: Akutt hjelp – når uhellet er ute • Vedlikehold – for å forebygge uhell, skader og forlenge driftstid. Oppgraderinger – f.eks ettermontere ny motor eller nytt styrings-system, automatikk eller radiosender for økt sikkerhet.

24-timers service
Ring 480 66 100
• Hele døgnet
• Alle dager
• Hele året

Port Innlandet AS
Storhamargata 55
2317 Hamar
t: 480 66 100
e: post@portinnlandet.no