Områdesikring

Manuelle bommer og/eller automatiserte og radio-, mobiltelefon- og senderstyrte grinder/passasjer. Anvendes for sikring av f.eks veier, parkeringsplasser og bolig- og industriområder.

Produsent: www.sacoteknikk.no