Produkter

Port Innlandet AS leverer årlig cirka 300 enheter innenfor et bredt spekter av porter og lastesystmer hovedsaklig til næringsvirksomheter. Vi importerer høykvalitets porter, utstyr og deler fra produsenter i Nord-Europa. All montasje og ferdigstillelse skjer hos kunden.

  • Leddheiseporter – egner seg til lager/logistikklokaler, bilservice/-verksteder og for produksjons- og landbruksvirksomheter.
  • Lastesystemer – fastmonterte sluser og lesseramper på lagerbygg, fungerer som «bro» for trucker ved av- og pålessing.
  • Hurtigporter – porter som åpnes/lukkes 4m/sek beregnet på høy bruksfrekvens f.eks ved krav til klimaskille, for soner med høyere k-verdier som f.eks nattporter/anlegg som står stille.
  • Fryseriporter – anvendes ved høye krav til temperaturvariasjoner.
  • Branngardiner – en slags rulleport som monteres der det stilles spesifikke brann- eller røykkrav for å sikre større åpninger i en celle, seksjonerings- og yttervegg.
  • Områdesikring – manuelle bommer og/eller automatiserte og radio-, mobiltelefon- og senderstyrte grinder/passasjer. Anvendes for sikring av f.eks veier, parkeringsplasser og bolig- og industriområder.
  • Foldeporter – spesielt egnet for landbruk og industri.
  • Dukporter – spesialport i størrelser fra 2 til 20 meter. Brukes ved store åpninger, f.eks i skogbruk, tungindustri, hangarer.
  • Villaporter – utført i metall med ulike fronter. Vedlikeholdsfrie.
  • Rulle- og fastgitter – egnet som tjuverisikring av forretningsvinduer og porter.